WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

Lỡ quan hệ tình dục với người nhiễm hiv như tài tử Charlie Sheen, phải làm gì?

Lỡ quan hệ tình dục với người nhiễm hiv như tài tử Charlie Sheen, phải làm gì?
 - Nếu lỡ quan hệ tình dục với người nghi nhiễm HIV, bạn cần liên hệ ngay với trung tâm HIV - AIDS để xin thuốc điều trị dự phòng phơi nhiễm.