WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Lãng phí lò đốt chất thải y tế tiền tỷ ở Bắc Cạn

Lãng phí lò đốt chất thải y tế tiền tỷ ở Bắc Cạn
 - Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Cạn được đầu tư lắp đặt một lò đốt chất thải y tế hiện đại, giá trị hàng tỷ đồng, nhưng không sử ...