Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Johnny Depp không bất ngờ về giới tính của con gái

Johnny Depp không bất ngờ về giới tính của con gái
 - đã hé lộ một phần giới tính của mình khi tham gia dự án Self Evident Project dành cho những người thuộc nhóm LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam ...

Standing up ...