WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Ireland chính thức đưa hôn nhân đồng giới vào luật

Ireland chính thức đưa hôn nhân đồng giới vào luật
 - Ireland đã thông qua luật kết hợp dân sự dành cho các đôi đồng tính vào năm 2010 với một số quyền tương tự như các đôi vợ chồng dị tính.