WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Điểm mặt những ngôi sao bị mắc bệnh HIV/AIDS

Điểm mặt những ngôi sao bị mắc bệnh HIV/AIDS
 - nghìn đối tượng, bao gồm cả ngôi sao làng giải trí lẫn gái mại dâm, vũ công thoát y và cả sao phim người lớn, trong đó có cả tình dục đồng giới.