WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Huy động tài chính hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS

Huy động tài chính hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS
 - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch phối hợp với Bộ Y tế tổ chức chương trình “Vòng tay nhân ái” nhằm huy động các nhà hảo tâm, các ...