WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS bằng nguồn lực của nhà nước

Hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS bằng nguồn lực của nhà nước
 - Theo báo cáo của Ủy ban Phòng, chống AIDS TP Hồ Chí Minh, tính từ trường hợp nhiễm HIV đầu tiên vào tháng 12 năm 1990 đến hết tháng 6 /2015, ...