WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Hé lộ kiểu chữa đồng tính chui bằng sốc điện ở Trung Quốc

Hé lộ kiểu chữa đồng tính chui bằng sốc điện ở Trung Quốc
 - Dù bị cấm nhưng biện pháp chữa đồng tính bằng sốc điện vẫn đang diễn ra tại đất nước Trung Quốc và nó ảnh hưởng không nhỏ cả về mặt ...