Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Hé lộ kiểu chữa đồng tính chui bằng sốc điện ở Trung Quốc

Hé lộ kiểu chữa đồng tính chui bằng sốc điện ở Trung Quốc
 - Dù bị cấm nhưng biện pháp chữa đồng tính bằng sốc điện vẫn đang diễn ra tại đất nước Trung Quốc và nó ảnh hưởng không nhỏ cả về mặt ...

Standing up ...