Monday, 9 November 2015

Hàng ngàn người diễu hành khắp đường phố trong lễ hội đồng tính Hồng Kông

Hàng ngàn người diễu hành khắp đường phố trong lễ hội đồng tính Hồng Kông
 - Cuối tuần qua, hàng ngàn người đã diễu hành khắp đường phố Hồng Kông nhằm ủng hộ quyền bình đẳng của cộng đồng LGBT (Đồng tính, song ...