WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Hai cô gái đầu tiên ở Nhật được cấp chứng nhận 'bạn đời'

Hai cô gái đầu tiên ở Nhật được cấp chứng nhận 'bạn đời'
 - Động thái của Nhật Bản cho thấy nước này đã có bước tiến không thua gì Mỹ - nơi mà hôn nhân giữa người đồng tính được hợp pháp hóa tại 50 ...