WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Hà Lan bãi bỏ lệnh cấm hiến máu đối với người đồng tính nam

Hà Lan bãi bỏ lệnh cấm hiến máu đối với người đồng tính nam
 - Mặc dù Hà Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2001 thế nhưng người đồng tính nam và song tính nam ...