Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Giật mình' trước bộ ảnh chụp cùng ếch của người mẫu chuyển giới

Giật mình' trước bộ ảnh chụp cùng ếch của người mẫu chuyển giới
 - Chương trình tìm kiếm người mẫu do các đại diện từ cộng đồng LGBT Việt tổ chức theo fotmat chương trình America's Next Top Model. Các bạn trẻ ...

Standing up ...