WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 11 tháng 11, 2015

Đề xuất mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS

Đề xuất mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS
 - Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 và công bố sự kiện 100.000 ...