WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

Durex giới thiệu biểu tượng cảm xúc “bao cao su” khi nhắn tin

Durex giới thiệu biểu tượng cảm xúc “bao cao su” khi nhắn tin
 - đối thoại và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc sử dụng bao cao su để tránh lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục và HIV, AIDS.