WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, ngày 03 tháng 11 năm 2015

Dịch HIV có thể lan rộng khi thuốc điều trị hết miễn phí

Dịch HIV có thể lan rộng khi thuốc điều trị hết miễn phí
 - Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, cho biết, năm 2015 Chính phủ đã bổ sung 60 tỷ đồng để mua thuốc ARV, ...