WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Dịch HIV có thể lan rộng khi thuốc điều trị hết miễn phí

Dịch HIV có thể lan rộng khi thuốc điều trị hết miễn phí
 - Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, cho biết, năm 2015 Chính phủ đã bổ sung 60 tỷ đồng để mua thuốc ARV, ...