Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Cuộc sống bị hắt hủi của những người song tính trên thế giới

Cuộc sống bị hắt hủi của những người song tính trên thế giới
 - Xã hội đang dần có cái nhìn thiện cảm hơn với cộng đồng LGBT, nhưng những chàng trai song tính vẫn mang trong lòng một nỗi khổ khó giãi bày.

Standing up ...