WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Cuộc đời đầy bi kịch của cầu thủ đầu tiên dám nói "Tôi đồng tính!"

Cuộc đời đầy bi kịch của cầu thủ đầu tiên dám nói "Tôi đồng tính!"
 - Từ chỗ đang là cầu thủ trẻ đầy triển vọng, cuộc đời và sự nghiệp của Justin Fashanu xuống dốc không phanh, để rồi cơn túng quẫn khiến ông phải tự ...