Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Cộng đồng LGBT vui mừng đón tin hợp pháp hóa chuyển giới

Cộng đồng LGBT vui mừng đón tin hợp pháp hóa chuyển giới
 - Hôm qua (24/11), cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới) vui ... Cộng đồng LGBT Việt Nam bày tỏ niềm vui mừng vì Quốc hội hợp pháp ...

Standing up ...