Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Cộng đồng LGBT Sài Gòn mưa to vẫn xuống đường ăn mừng

Cộng đồng LGBT Sài Gòn mưa to vẫn xuống đường ăn mừng
 - Đây có thể coi như lời khẳng định cho khát khao bình đẳng của cộng đồng LGBT ở Việt Nam, sau khi được Quốc hội chính thức hợp pháp hoá việc ...

Standing up ...