WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Cộng đồng LGBT hạnh phúc vỡ òa khi quyền chuyển giới tại Việt Nam được thông qua

Cộng đồng LGBT hạnh phúc vỡ òa khi quyền chuyển giới tại Việt Nam được thông qua
 - Ngay lập tức, thông tin này đã được đông đảo cộng đồng LGBT, đặc biệt là các bạn trẻ chuyển giới nam nữ chia sẻ với niềm hân hoan khó tả. Từ đầu ...