WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, ngày 03 tháng 11 năm 2015

Chữa “bệnh đồng tính” bằng trừ tà và sốc điện

Chữa “bệnh đồng tính” bằng trừ tà và sốc điện
 - Vừa qua, truyền thông Trung Quốc và quốc tế vạch trần liệu pháp chữa “bệnh đồng tính” dị thường bằng trừ tà và sốc điện đang phổ biến ở quốc gia ...