WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Chữa “bệnh đồng tính” bằng trừ tà và sốc điện

Chữa “bệnh đồng tính” bằng trừ tà và sốc điện
 - Vừa qua, truyền thông Trung Quốc và quốc tế vạch trần liệu pháp chữa “bệnh đồng tính” dị thường bằng trừ tà và sốc điện đang phổ biến ở quốc gia ...