WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2015

Choáng với cách chữa đồng tính bằng sốc điện ở Trung Quốc

Choáng với cách chữa đồng tính bằng sốc điện ở Trung Quốc
 - Theo trang tin Mirror, những người đồng tính ở Trung Quốc đang được điều trị "chui" bằng thuốc và liệu pháp sốc điện "ghê răng" để chữa chứng rối ...