WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Chính phủ Mỹ ủng hộ LGBT thông qua phim 'Cô gái Đan Mạch'

Chính phủ Mỹ ủng hộ LGBT thông qua phim 'Cô gái Đan Mạch'
 - Dựa theo câu chuyện có thật về cuộc đời của Lili Elbe – người chuyển giới đầu tiên trên thế giới, The Danish Girl - Cô gái Đan Mạch là hành trình đầy ...