WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

Cầu thủ đồng tính được anh trai "hối lộ" 2,6 tỷ đồng để không "làm nhục mặt gia đình"

Cầu thủ đồng tính được anh trai "hối lộ" 2,6 tỷ đồng để không "làm nhục mặt gia đình"
 - Nguyên do là bởi ở thời điểm đó, đồng tính là một điều gì đó rất khủng khiếp và việc công khai giới tính đã khiến Justin Fashanu bị cô lập hoàn toàn ở ...