WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Cặp đôi đồng tính ở Mỹ bị bắt vì... hôn nhau

Cặp đôi đồng tính ở Mỹ bị bắt vì... hôn nhau
 - Một chuyện hy hữu xảy ra ở Mỹ khi một cặp đôi đồng tính nữ bị cảnh sắt bắt và đánh đập vì hôn nhau nơi công cộng.