Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Biểu tình phản đối Giáo Hội Mormon về hôn nhân đồng tính

Biểu tình phản đối Giáo Hội Mormon về hôn nhân đồng tính
 - Một nhóm khoảng 50 nhà tranh đấu cho quyền lợi người đồng tính (LGBT) tại Utah, vào hôm Chủ Nhật, đã mở một cuộc biểu ...

Standing up ...