WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Bệnh nào gây tử vong hàng đầu thế giới?

Bệnh nào gây tử vong hàng đầu thế giới?
 - Tỉ lệ tử vong do HIV/AIDS cũng giảm đáng kể nhờ vào sự tiến bộ của các loại thuốc kháng retrovirus. Tuy nhiên, BS Mario Raviglione, Giám đốc ...