WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Bài rap về LGBT gây đồng cảm của cô bạn gốc Việt

Bài rap về LGBT gây đồng cảm của cô bạn gốc Việt
 - Nhiều bạn trẻ LGBT từng lâm vào cảnh ngộ như chính nhân vật trong lời bài rap trên cho biết mình đã rơi nước mắt khi nghe Aley hát. Bài hát nhanh ...