Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Bà mẹ 72 tuổi rời luỹ tre làng để tìm chân lý cho con đồng tính

Bà mẹ 72 tuổi rời luỹ tre làng để tìm chân lý cho con đồng tính
 - Trái lại, trong cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính, chuyển giới) ở Việt Nam, có một bà mẹ đã ở tuổi "thất thập cổ lai hy", góa chồng từ sớm, ...

Standing up ...