Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và dự phòng lây nhiễm HIV

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và dự phòng lây nhiễm HIV
 - Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS diễn ra từ nay đến ngày 10-12-2015 với chủ đề “Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch ...

Standing up ...