Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Đàn ông đồng tính Pháp được hiến máu sau 30 năm bị cấm

Đàn ông đồng tính Pháp được hiến máu sau 30 năm bị cấm
 - Bộ trưởng Bộ Y tế nước này là Marisol Touraine đã cho phép người đồng tính được hiến máu sau khi phản đối gay gắt quan niệm toàn bộ "thế giới ...

Standing up ...