WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, ngày 06 tháng 11 năm 2015

Đàn ông đồng tính Pháp được hiến máu sau 30 năm bị cấm

Đàn ông đồng tính Pháp được hiến máu sau 30 năm bị cấm
 - Bộ trưởng Bộ Y tế nước này là Marisol Touraine đã cho phép người đồng tính được hiến máu sau khi phản đối gay gắt quan niệm toàn bộ "thế giới ...