WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Đàn ông đồng tính Pháp được hiến máu sau 30 năm bị cấm

Đàn ông đồng tính Pháp được hiến máu sau 30 năm bị cấm
 - Bộ trưởng Bộ Y tế nước này là Marisol Touraine đã cho phép người đồng tính được hiến máu sau khi phản đối gay gắt quan niệm toàn bộ "thế giới ...