WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 6 tháng 11, 2015

Đám cưới hạnh phúc của đôi đồng tính Thái Lan từng gây xôn xao

Đám cưới hạnh phúc của đôi đồng tính Thái Lan từng gây xôn xao
 - Bất chấp những lời chỉ trích từ cư dân mạng trong thời gian qua, đôi đồng tính nam Noparuj Mond Kaendi và Thorsten Mid đã có một đám cưới hạnh ...