WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

Đài Loan: Gần 80.000 người tham dự lễ tự hào đồng tính

Đài Loan: Gần 80.000 người tham dự lễ tự hào đồng tính
 - Cuối tuần qua, gần 80.000 người đã tham dự lễ diễu hành tự hào đồng tính trên đường phố Đài Bắc (Đài Loan). Đây là con số cao kỷ lục kể từ khi sự ...