WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Xúc động với đám cưới đồng tính đặc biệt nhất thế giới

Xúc động với đám cưới đồng tính đặc biệt nhất thế giới
 - Trong khi khắp nơi trên thế giới đều cố gắng đấu tranh cho hôn nhân đồng tính thì cặp đôi ở Đài Loan này lại nhận được lời chúc phúc từ bà cụ 93 ...