WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Sáu, ngày 02 tháng 10 năm 2015

Xúc động với đám cưới đồng tính đặc biệt nhất thế giới

Xúc động với đám cưới đồng tính đặc biệt nhất thế giới
 - Trong khi khắp nơi trên thế giới đều cố gắng đấu tranh cho hôn nhân đồng tính thì cặp đôi ở Đài Loan này lại nhận được lời chúc phúc từ bà cụ 93 ...