WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Xúc động đám cưới của cặp đôi đồng tính trong gia đình có 4 giới tính

Xúc động đám cưới của cặp đôi đồng tính trong gia đình có 4 giới tính
 - Sau 5 năm chung sống, cặp đôi đồng tính nữ Trúc Vy, Bích Hà đã có một đám cưới đúng nghĩa. Trong ngày trọng đại của các con, người mẹ bước lên ...