Standing up against populism, nationalism and everything they represent

Xây dựng môi trường làm việc không phân biệt đối xử người đồng tính

Xây dựng môi trường làm việc không phân biệt đối xử người đồng tính
 - Ông Boris O. Dittrich, giám đốc ủng hộ về chương trình người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) thuộc Tổ chức Human Rights Watch cũng ...