WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, ngày 01 tháng 10 năm 2015

Vợ tôi sốc nặng khi biết giới tính thật của con mình"

Vợ tôi sốc nặng khi biết giới tính thật của con mình"
 - Ông còn luôn đồng hành cùng con của mình trong những hoạt động cộng đồng LGBT, giúp những bậc phụ huynh khác hiểu rằng giới tính của con ...