Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Vatican sa thải linh mục đồng tính

Vatican sa thải linh mục đồng tính
  - Cha Krzytof Charamsa cuối tuần qua bị sa thải sau khi tuyên bố giới tính của mình, tòa thánh Vatican nói nguyên nhân là do thời điểm ông công khai.

Standing up ...