Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Vạch trần các lang băm Trung Quốc lừa đảo chữa bệnh đồng tính

Vạch trần các lang băm Trung Quốc lừa đảo chữa bệnh đồng tính
 - Theo một báo cáo điều tra của Trung tâm LGBT Bắc Kinh, gần 1/10 trong tổng số 1.600 người được hỏi đã tìm đến những biện pháp chữa trị “chuyển ...

Standing up ...