WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Vạch trần các lang băm Trung Quốc lừa đảo chữa bệnh đồng tính

Vạch trần các lang băm Trung Quốc lừa đảo chữa bệnh đồng tính
 - Theo một báo cáo điều tra của Trung tâm LGBT Bắc Kinh, gần 1/10 trong tổng số 1.600 người được hỏi đã tìm đến những biện pháp chữa trị “chuyển ...