Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Trung Quốc xử phạt mại dâm đồng tính nam như gái bán dâm

Trung Quốc xử phạt mại dâm đồng tính nam như gái bán dâm
 - Hồi năm 2001, Bộ Y tế Trung Quốc rút đồng tính khỏi danh sách bệnh thần kinh và những chiến dịch tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS sau này ...

Standing up ...