WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

Trung Quốc: Bị ép 'chữa trị đồng tính' sau khi công khai giới tính

Trung Quốc: Bị ép 'chữa trị đồng tính' sau khi công khai giới tính
 - Một người đàn ông đồng tính tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã bị gia đình ép đi 'chữa trị' để có thể trở thành một người đàn ông thực thụ, sau ...