WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Tòa thánh Vatican sa thải linh mục đồng tính

Tòa thánh Vatican sa thải linh mục đồng tính
 - Cha Krzysztof Charamsa cuối tuần qua bị sa thải sau khi tuyên bố giới tính của mình, Tòa thánh Vatican nói nguyên nhân là do thời điểm ông công ...