Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Tòa thánh Vatican sa thải linh mục đồng tính

Tòa thánh Vatican sa thải linh mục đồng tính
 - Cha Krzysztof Charamsa cuối tuần qua bị sa thải sau khi tuyên bố giới tính của mình, Tòa thánh Vatican nói nguyên nhân là do thời điểm ông công ...

Standing up ...