WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Tiếng vọng' từ ngôi nhà mang tên 'tạm lánh'

Tiếng vọng' từ ngôi nhà mang tên 'tạm lánh'
 - Đó là một không gian chứa đầy những yêu thương, nơi những người đồng tính bị gia đình chối bỏ có thể làm lại cuộc đời rạn nứt của mình.