WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Thực hư tin đồn cá massage truyền bệnh HIV, viêm gan C

Thực hư tin đồn cá massage truyền bệnh HIV, viêm gan C
 - Trò chuyện với một vị khách gần đó về chuyện lây nhiễm HIV khi đi ... báo sử dụng dịch vụ cá massage có thể lây truyền HIV/AIDS hoặc viêm gan C”.