Standing up against populism, nationalism, racism and everything they represent

So đọ tài sản của Phạm Băng Băng với người tình

So đọ tài sản của Phạm Băng Băng với người tình
 - Xế hộp đắt nhất được anh mua với giá 6 triệu NDT (tương đương 21 tỷ đồng). Tính ra bộ sưu tập xe của Lý Thần không dưới 70 triệu NDT (tương ...

Standing up ...