Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Sam Smith tuyên bố muốn trở thành 'phát ngôn viên' cho người đồng tính nam

Sam Smith tuyên bố muốn trở thành 'phát ngôn viên' cho người đồng tính nam
 - Sam Smith đã sẵn sàng để mọi người nhìn nhận mình như là một "phát ngôn viên" cho những người đồng tính nam. Nam ca sĩ ...

Standing up ...