WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Sam Smith tuyên bố muốn trở thành 'phát ngôn viên' cho người đồng tính nam

Sam Smith tuyên bố muốn trở thành 'phát ngôn viên' cho người đồng tính nam
 - Sam Smith đã sẵn sàng để mọi người nhìn nhận mình như là một "phát ngôn viên" cho những người đồng tính nam. Nam ca sĩ ...