WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2015

Phát hiện con trai lớp 7 bị dụ dỗ thành người đồng tính qua facebook

Phát hiện con trai lớp 7 bị dụ dỗ thành người đồng tính qua facebook
 - Bị một người đàn ông nhiều tuổi đồng tính tìm cách dụ dỗ từ đó cháu bị kéo vào, không thoát ra được. Khi trò chuyện với TS. Kim Quý, cậu bé cứ ...