Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

Đối mặt thần chết

Đối mặt thần chết
 - HCM khoảng 200 km, có hàng chục nhân viên y tế tuổi đời còn rất trẻ bị phơi nhiễm HIV khi ngày ngày chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân AIDS.

Standing up ...