Standing up against populism, ethno-nationalism, racism and everything they represent

NTK Đỗ Mạnh Cường và tình yêu đồng tính trong bộ sưu tập Thu Đông

NTK Đỗ Mạnh Cường và tình yêu đồng tính trong bộ sưu tập Thu Đông
 - Bộ sưu tập Thu - Đông 2015 của nhà thiết kế gốc Hà thành thể hiện những cung bậc sâu lắng rằng trong tình yêu không có bất kì rào cản nào.


Standing up ...