WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative: Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

STIGMABASE | Tìm kiếm

Đang tải...

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Niềm hạnh phúc của người mẹ trong đám cưới cậu con trai chuyển giới

Niềm hạnh phúc của người mẹ trong đám cưới cậu con trai chuyển giới
 - Là một thành viên tích cực của PFLAG - Hội người thân của người LGBT Việt Nam, chị Cao Thị Minh Nguyệt (55 tuổi, hiện đang sinh sống tại thành ...